Banner Hatruocsau
 • Logo Bm Small Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • VENERSCROWNS 1 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • VENERSCROWNS 2 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • VENERSCROWNS 3 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • VENERSCROWNS 4 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • VENERSCROWNS 5 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • VENERSCROWNS 6 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • VENERSCROWNS 7 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • VENERSCROWNS 9 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • VENERSCROWNS 10 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • 27816 1 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • 27816 2 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown
 • 30816 2 Bọc Răng Sứ Veneers/Crown

** Kết quả còn phụ thuộc vào cơ địa và thể trạng của từng người. Vui lòng gọi Hotline 090 408 5588 để được tư vấn rõ hơn.