Điều gì tạo nên sức hút của người đàn ông thành đạt?

Người đời thường nói, người con gái đẹp hay hoài nghi về trí tuệ của mình. Người đàn ông thành đạt hay hoài nghi về sức hấp dẫn của mình. Có lẽ vì thế mà nhu

...