• Logo Bm Small Cup Bông Hồng Vàng 2013 - Doanh nhân Đặng Thanh Hằng
 • Cocc Giải thưởng "Đại sứ thương mại toàn cầu 2014"
 • 11 Bonghongvangthudo Cup Cúp Bông hồng vàng thủ đô
 • 02 Thuonghieunoitiengquocgia2010 Thương hiệu nối tiếng quốc gia 2012
 • 03 Thuonghieunoitiengquocgia2010 2 Cúp vàng Thương hiệu nổi tiếng quốc gia 2012
 • 04 Doanhnhanxuatsacdatviet2010 Doanh nhân xuất sắc đất việt 2010
 • 05 Doanhnhanxuatsacdatviet2010 2 Cúp vàng doanh nhân xuất sắc đất việt
 • 06 Giaycndntamtai Giấy chứng nhận cúp vàng Doanh nhân tâm tài
 • 07 Giaycndntamtai 2 Cup Cúp vàng Doanh nhân tâm tài
 • 08 Bangkhencuathanhpho Bằng khen của Thành phố
 • 09 Doanhnhanvisutienbocuacongdong Cup Doanh nhân vì sự tiến bộ của cộng đồng
 • 10 Bonghongvangthudo Giấy chứng nhận Bông hồng vàng thủ đô
 • 12 Bangkhenubndhanoi Bằng khen của UBND TP Hà Nội
 • 14 Cupvangthuonghieuvanhanhieu Giấy chứng nhận thương hiệu và nhãn hiệu
 • Bang Khen Vcci 2014 Bằng khen của Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam 2014
 • Bhv 2014 Danh hiệu nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2013
 • Bng Khen 2013 00 Thanh tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển ngành Công Thương VN 2013
 • Bng Khen Vacod 2013 Hoạt động tích cực xây dựng và phát triển VACOD 2013
 • Cup Thuonghieunoitieng21 2013 Cúp vàng Thương hiệu nổi tiếng thế kỷ 21
 • Thuonghieunoitieng21 2013 Bằng chứng nhận Thương hiệu nối tiếng thế kỷ 21

** Kết quả còn phụ thuộc vào cơ địa và thể trạng của từng người. Vui lòng gọi Hotline 090 408 5588 để được tư vấn rõ hơn.