• Logo Bm Small Phẫu Thuật Chỉnh Lợi
  • CHINHLOI 1 Phẫu Thuật Chỉnh Lợi
  • CHINHLOI 3 Phẫu Thuật Chỉnh Lợi
  • 1 Phẫu Thuật Chỉnh Lợi

** Kết quả còn phụ thuộc vào cơ địa và thể trạng của từng người. Vui lòng gọi Hotline 090 408 5588 để được tư vấn rõ hơn.