• Logo Bm Small Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 2 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 3 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 4 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 5 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 6 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 7 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 8 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 9 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 10 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 11 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 12 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 13 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 14 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 15 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage
 • Thermage 16 Nâng Cơ và Săn Chắc Da bằng Thermage

** Kết quả còn phụ thuộc vào cơ địa và thể trạng của từng người. Vui lòng gọi Hotline 090 408 5588 để được tư vấn rõ hơn.