• Logo Bm Small Bà Đặng Thanh Hằng trong vai trò giám khảo cuộc thi Tài năng nữ doanh nhân Việt 2015
  • Dn 1 Bà Đặng Thanh Hằng đang theo dõi phần dự thi của thí sinh
  • Dn 3 Bà Đặng Thanh Hằng nhận hoa của Ban tổ chức dành cho Nhà tài trợ chương trình Tài năng nữ doanh nhân Việt 2015
  • Dn 4 Bà Đặng Thanh Hằng nhận hoa của Ban tổ chức dành tặng cho nhà tài trợ cuộc thi Tài năng nữ doanh nhân Việt 2015
  • Dn 5 Bà Đặng Thanh Hằng nhận Thư cảm ơn dành cho nhà tài trợ cuộc thi Tài năng nữ doanh nhân Việt 2015
  • Dn 7 Bà Đặng Thanh Hằng và các giám khảo còn lại của cuộc thi Tài năng nữ doanh nhân Việt 2015
  • Dn 8 Thành phần Ban Giám Khảo cuộc thi Tài năng nữ doanh nhân Việt 2015